Felhasználási feltételek

Szolgáltatók adatai:

A szolgáltató

Adószám: 59631473-1-33
Bankszámla szám: 10300002-10474537-49010012
MBH Bank

A szolgáltatók elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: aetrsegitseg@gmail.com  
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: "Webnode AG", Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Svájc

Az Ászf hatálya

Jelen ÁSZF kiterjed a https://www.tachograftanacsado.hu/ domain név összes oldalára és az oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra, valamint az igénybe vett szolgáltatásokra. Az ÁSZF 2020.01.01-tól visszavonásig érvényes. Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Adatkezelési szabályok

A weboldal használata, valamint a weboldal által kínált termékek és szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat a Szolgáltató csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a jelen ÁSZF-ben és a weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott feltételek szerint használhatja fel.

Változtatás joga

A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit, az általa nyújtott szolgáltatások vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. Az oldalon feltüntettet árak minden esetben bruttó árak. A bruttó árak nem tartalmazzák a vásárláskor hatályos jogszabályokban az adott termékkör tekintetében meghatározott mértékű általános forgalmi adót, mivel a szolgáltató alanyi adómentes, tehát Áfa fizetése alól mentesül.

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK / SZERZŐI JOGOK

A Weboldal, a Weboldalon található anyagok, információk, valamint a Weboldal képernyőn megjelenő kialakítása a Szolgáltató tulajdona.

A Weboldal tartalmának fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

Ettől eltérő esetekben a Weboldal tartalmáról tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, illetve a Weboldal tartalmát felhasználva saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon található adatok, illetve információk felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért.

A honlapon az egyes bejegyzésekhez használt képek a Szolgáltató saját tulajdona, illetve a pixabay.com ingyenesen használható képgyűjteményéből származnak. Eltérő esetben a képek eredete feltüntetésre kerül. Mely képek eredete nincs feltüntetve, az a szolgáltató tulajdonát képezi.

Szolgáltató számára megtiszteltetés, ha bárki a saját weboldalán a weboldalra mutató internetes hivatkozást helyez el. Viszont elhatárolódik azoktól az esetektől, amikor jelen weboldal bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon helyezik el, ezzel ártanak jelen weboldal és a vállalkozás hírnevének és érdekeinek.

WEBOLDAL LÁTOGATÁSA

A Weboldalt mindenki saját felelősségére látogathatja, a Weboldal látogatása semmilyen kötelezettséggel nem jár a látogatóra nézve.

A Weboldal látogatója tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben kitölti és elküldi a "Kapcsolat" űrlapot a Szolgáltató ügyfelének tekintendő.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon található, más weboldalakra mutató internetes hivatkozások által felkereshető weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért és az ott található információkkal kapcsolatban, valamint elhárít minden felelősséget a károkkal kapcsolatban, amit az így felkereshető más honlapok okoznak az Ügyfélnek.

Panaszkezelés

A panaszkezelés az oldalon feltüntetett elérhetőségeken.

Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Megrendelő és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti Szigetszentmiklósi Járásbíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Budapest, 2024.03.27.