Adatvédelmi Szabályzat

A https://www.tachograftanacsado.hu/ azaz, Farkas Lajos egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő) és Perdiák Andrea egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő) a "Kapcsolat" űrlapot kitöltőket Ügyfélnek tekinti, az ott megadott személyes adatokat kizárólag az Ügyféllel történő kapcsolattartás céljából kezeli. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi az Ügyfél kezelt személyes adatait.

Az Adatkezelő elérhetősége: 

Telefon: +36 704339005 
Email: aetrsegitseg@gmail.com

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: Az Ügyfél a "Kapcsolat" űrlap kitöltésével kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: "Kapcsolat" űrlap kitöltői.

A kezelt adatok köre: "Kapcsolat" űrlap kitöltése során megadott, a kapcsolattartáshoz szükséges adatok: név, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, lakhely.

A személyes adatok címzettjei és feldolgozói

Az Ügyfél személyes adatait feldolgozó harmadik felek a Kezelő alvállalkozói. Ezen alvállalkozók szolgáltatásai elengedhetetlenek a Kezelő és az Ügyfél közötti elektronikus megrendelésnek feldolgozására irányuló szerződés sikeres teljesítéséhez.

A Kezelő alvállalkozói:

  • Webnode AG (webáruház rendszer);
  • Szállító társaság;
  • Google Analytics (weboldal statisztika);

Az adatkezelés célja: Adatkezelő szolgáltatásainak az ügyfelekkel való megismertetése és a szolgáltatás lebonyolítása, az Ügyfelekkel való kapcsolattartás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Farkas Lajos, egyéni vállalkozó és Perdiák Andrea, egyéni vállalkozó

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok az ügyfélkapcsolat megszűnése után 30 napon belül törlésre kerülnek.

Az Ügyfél kérheti az Adatkezelőnél

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

- személyes adatainak helyesbítését/módosítását,

- személyes adatainak törlését

Az Adatkezelő a kérés benyújtásától számított legrövidebb időn, de legfeljebb 10 napon belül, az Ügyfél erre irányuló kérésére írásban megadja a tájékoztatást, helyesbíti/módosítja, illetve törli az Ügyfél személyes adatait.

Ha az Ügyfél nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

A személyes adatok védelme

1. Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelméhez szükséges valamennyi műszaki és szervezeti óvintézkedést megteszi;

2. Az Adatkezelő technikai óvintézkedéseket tett az adattároló területek biztosítására, különösen a számítógéphez való hozzáférést jelszóval való védelmével, víruskereső szoftverrel és a számítógépek rendszeres karbantartásával.

Záró rendelkezések

1. Elektronikus megrendelés elhelyezése a weboldalon. Az Ügyfél megerősíti, hogy tájékoztatást kapott a személyes adatok védelmének valamennyi körülményéről, és teljes mértékben elfogadja azokat;

2. Az Ügyfél elfogadja ezeket a szabályokat a jelölőnégyzet bejelölésével a megrendelési vásárlási űrlapon.

3. Az adatkezelő bármikor frissítheti ezeket a szabályokat. Új, frissített változat a közétett honlapon érhető el.

Ezek a szabályok hatályba lépnek [2020.02.21]